Prywatność

Czy chcesz zgłosić problem związany z ochroną danych lub skorzystać ze swoich praw (do anulowania, informacji, korekty, zablokowania)? W takim przypadku skontaktuj się z: datenschutz@fp-sign.com

Certyfikat SSL:

      Właściciel
         CN = app.fp-sign.com
         O = FP Digital Business Solutions GmbH
         STREET = Trebuser Straße 47
         L = Fuerstenwalde
         S = Brandenburg
         PostalCode = 15517
         C = DE

      Wystawca
         CN = COMODO Extended Validation Secure Server CA
         O = COMODO CA Limited
         L = Salford
         ST = Greater Manchester
         C = GB

      Nr seryjny
         40:C5:76:A9:84:E3:46:80:6A:5A:89:0C:C3:E8:99:02

      Suma kontrolna SHA1
         17:3F:80:A0:CE:72:DA:09:8F:49:53:44:0B:6D:E8:02:1C:71:84:72

      Suma kontrolna SHA256
         92:60:D5:57:47:56:C5:85:21:3D:A6:6C:6E:BD:02:EB:22:B6:CF:41:88:DC:03:0F:C1:DB:64:1D:E9:B7:1E:63
    
Francotyp-Postalia Vertrieb und Service GmbH | Kontakt | Identyfikacja tożsamości | Prywatność | Cennik | Warunki użytkowania | Często zadawane pytania

2024.27.41.2